Du Thuyền Phoenix

Du Thuyền Phoenix

Dẫu bạn ở đâu trên thế gian này, là người da trắng hay da màu, không kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác… khi đặt chân đến đây cũng đều có chung những cảm xúc, sự rung động của con tim trước một kỳ quan của đá và nước, và khi phải chia tay Hạ Long chắc sẽ để lại những ấn tượng khó quên… Câu chuyện huyền thoại xa xưa về đàn rồng mẹ và đàn rồng con đă phun châu nhả ngọc tạo nên hàng ngàn đảo đá ngăn bước quân thù, hôm nay vẫn đứng đó tạo nên một di sản vô giá cho nhân loại.

Overview - Phoenix Cruise

 Crew - Phoenix Cruise

Customer Care - Phoenix Cruise

Kayak - Phoenix Cruise

Kayak - Phoenix Cruise

Kayak - Phoenix Cruise

Cooking Class - Phoenix Cruise

Outside Meals - Phoenix Cruise

Restaurant - Phoenix Cruise

Restaurant - Phoenix Cruise

Twin Cabin - Phoenix Cruise

Twin Deluxe Cabin - Phoenix Cruise

Sundeck - Phoenix Cruise

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.