tour-dong-phong-nha-2500m-abstravel

Khám phá động Phong Nha chiều sâu 2500m

Phong Nha, kỳ quan đệ nhất động là hang động tiêu biểu nhất tại di sản Phong Nha-Kẻ Bàng về gia trị thẩm mỹ và sự đọc đáo với 7 tiêu chí nổi bật do Hội hang động Hoàng gia Anh bình chọn năm 1997: Hang động có cửa hang cao và rộng Hang động có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất Hang động có sông ngầm đẹp nhất …